« Go back

Certifiering - CareerView™ Karriärprofil


Decision Dynamics Karriärmodell ökar förståelsen för hur människor skiljer sig åt i sin syn på karriär och sina underliggande drivkrafter. Den visar också i vilken utsträckning organisationer skapar utvecklingsutrymme och engagemang för olika medarbetare.

Certifieringsutbildningen ger dig rätt att ge återkoppling på följande av Karriärmodellens profiler:

CareerView™ Karriärprofil, som används för att identifiera primära karriärinriktningar och drivkrafter samt för att identifiera skillnaden mellan hur man definierar framgång och vad man verkligen motiveras och engageras av.

Certifieringen i CareerView Karriärprofil är den första modulen av tre som gör att du kan bygga på med utbildning i flera relaterade profiler om och när det passar dig. Förbered dig på en intensiv start och sätt av ca 1,5 dag de första två kursdagarna.

Målgruppen är chefer med personalansvar, HR-medarbetare, karriärrådgivare, studie- och yrkesvägledare samt personal- och organisationskonsulter.

Price

Kursavgift 9 500 EUR
17 october 10:00-11:0022 october14 november
Online
Spots left